Yellow Pad

Jest to nieopublikowany tekst wspomnieniowy Leopolda Tyrmanda.

Maszynopis zdeponowany jest w Archiwum Hoovera na Uniwersytecie Stanforda w Kaliforni.

Zrealizowano ze stypendium: