Tyrmand naukowo

Wielką radość sprawiła mi współredakcja numeru pisma naukowego “Litteraria Copernicana”, gdzie wspomagałem dr. hab. Macieja Wróblewskiego. O wolumin poświęcony Leopoldowi Tyrmandowi profesor starał się od dawna. W środku wiele cennych tekstów naukowych, w tym moje varia wokół Tyrmanda i wywiad z Jerzym Przeździeckim, przyjacielem Tyrmanda. Pismo można zamówić na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK: