Liryki na żółtych kartkach

W archiwach Hoovera zdeponowane są dwa wiersze pióra Leopolda Tyrmanda. Napisane w czerwcu roku 1943 we Frankfurcie nad Menem.

Zrealizowano w ramach stypendium: